Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
tổ chuyên  môn
tỏ trưởng tổ chuyên môn khối mầm tổ chuyên môn
Ngày tháng năm sinh 08/04/1990
Giới tính Nữ
Trình độ trung cấp
Thuộc về bộ phận tổ trưởng
Địa chỉ 44 út tịch
Điện thoại 0388414849
Email thuymin1990@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách