Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
 • tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tỏ trưởng tổ chuyên môn khối mầm
  • Điện thoại:
   0388414849
  • Email:
   thuymin1990@gmail.com
 • tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng tổ chuyên môn khối lá
  • Điện thoại:
   0979875730
 • ban giám hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905690799
  • Email:
   mamnonhoanglanpk@gmail.com