Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
tổ văn phòng
kế toán tổ văn phòng
Ngày tháng năm sinh 06/08/1971
Giới tính Nữ
Trình độ trung cấp
Thuộc về bộ phận kế toán
Địa chỉ 281 Nguyễn Viết Xuân pleiku gia lai
Điện thoại 03
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách