Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai

Bé tham quan Bảo tàng , quảng trường đại đoàn kết- 6/2017