Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai

Các hoạt động ngoại khoá


Hoạt dộng ngoại khoá bé yêu thiên nhiên , giúp các con yêu và bảo vệ cây xanh , bảo vệ nguồn nước , giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp